آموزش گرامر زبان انگلیسی

/آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی

آموزش گرامر زبان انگلیسی از طریق ویدیوهای آموزش زبان انگلیسی

۱۵ ۰۴, ۱۳۹۷

آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان Past Perfect

توسط | ۱۳۹۷/۴/۱۵ ۱۷:۳۲:۲۲ تیر ۱۵ام, ۱۳۹۷|آموزش گرامر زبان انگلیسی|بدون ديدگاه

آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان Past Perfect آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان Past Perfect در آموزش زبان انگلیسی به زمان Past Perfect رسیدیم که به طور کامل در ویدیو پایین آموزش داده شده است.   . می توان گفت که در زبان انگلیسی هم مانند دیگر زبان ها با زمان های ساده صحبت میشه. اما [...]

۱۴ ۰۴, ۱۳۹۷

آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان Future Perfect

توسط | ۱۳۹۷/۴/۱۴ ۱۶:۲۸:۱۲ تیر ۱۴ام, ۱۳۹۷|آموزش گرامر زبان انگلیسی|بدون ديدگاه

آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان Future Perfect آموزش گرامر زبان انگلیسی زمان Future Perfect در آموزش زبان انگلیسی به زمان Future Perfect رسیدیم که به طور کامل در ویدیو پایین آموزش داده شده است. . . آموزش زمان Future Perfect در زبان انگلیسی